Bekijk alle video's
 • Oefenen met de cytostaticanoodset

  Vergroot video Wordt geopened in pop-up

   

  Lekkage van cytostatica, gelukkig komt het niet vaak voor. Oefenen is belangrijk, om cytostatica veilig op te ruimen.

 • Bed afhalen van een mogelijk met cytostatica besmet bed.

  Vergroot video Wordt geopened in pop-up

   

  Hoe haal je verantwoord beddengoed af dat mogelijk besmet is met cytostatica? U ziet hier een good practisefilmpje.

  Lees meer over veilig omgaan met cytostatica.

 • Schoonmaken gemarkeerde sanitaire ruimte cytostatica

  Vergroot video Wordt geopened in pop-up

   

  Hoe maak je verantwoord een badkamer schoon van een cytostatica-afdeling?
  U ziet hier een good practisefilmpje.

  Lees meer over veilig omgaan met cytostatica

Cytostatica

Cytostatica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Ze remmen de celdeling en daarmee ook de groei van tumoren. Cytostatica kunnen een gevaar opleveren voor de gezondheid als u er beroepsmatig mee in aanraking komt. Sommige zijn kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting. Cytostatica kunnen worden opgenomen in het lichaam via de huid, bloedcontact en door inslikken en inademen.

Uit onderzoek blijkt dat huidblootstelling een zeer belangrijke route is bij blootstelling aan cytostatica. Risicomomenten zijn:

 • het toedieningsgereedmaken van cytostatica in de apotheek;
 • de toediening van cytostatica op de verpleegafdeling en in de poliklinieken;
 • de verzorging van de patiënt en het omgaan met uitscheidingsproducten (verpleegafdeling, poliklinieken);
 • de schoonmaakwerkzaamheden.

Elk UMC heeft een actueel overzicht van de stoffen waarvoor de specifieke cytostaticarichtlijnen gelden.

Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om veilig te werken met cytostatica en hoe uw UMC en de overheid u daarbij ondersteunen.

Meer informatie:
Uw arboadviseur

Arbocatalogus cytostatica

Wat kunt u zelf doen

Veilige ruimten/bescherm u zelf

Wat kunt u zelf doen

Hoe te werken

Wat kunt u zelf doen

Calamiteiten en incidenten

E-learning

Digitale training omgaan met cytostatica

Wat doet uw UMC

 

Wat doet de overheid

 

Placeholder