RI&E

Een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) zet de risico’s van uw afdeling, divisie of andere eenheid in het UMC op een rij, zodat ze gericht zijn aan te pakken. Immers: pas als bekend is waar de risico’s liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, zijn de juiste maatregelen nemen.

De belangrijkste arborisico’s in een UMC zijn: fysieke belasting, psychische belasting, biologische agentia, gevaarlijke stoffen, risicogeneesmiddelen, nat werk en huidbelasting, en ioniserende straling.

Een RI&E heeft geen concrete oplossingen, daarvoor kijkt u bij de betreffende onderwerpen. Een RI&E opstellen is wettelijk verplicht. De UMC’s hebben gezamenlijk een eigen RI&E ontwikkeld die is toegespitst op het werken in een UMC.

De informatie die u hier leest gaat over wat de RI&E is en hoe leidinggevenden en medewerkers het best een RI&E kunnen (laten) uitvoeren en hoe uw arboadviseur, uw UMC en de overheid u daarbij kunnen ondersteunen.

Wat kunt u zelf doen

RI&E uitvoeren

Wat doet uw UMC

 

Wat doet de overheid

 

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.