Bekijk alle video's
  • Agressie game

    Vergroot video Wordt geopened in pop-up

     

    Hoe gaat u om met grensoverschrijdend gedrag? Een collega met gezond pakt het spelenderwijs aan. Met een game die verschillende situaties nabootst en reflectie biedt op uw eigen gedrag.

Agressie & Geweld

Steeds vaker worden mensen in de samenleving geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld. Dit geldt helaas ook voor de medewerkers in de gezondheidszorg. Tachtig procent van de artsen en verpleegkundigen in Nederlandse ziekenhuizen geeft aan te maken te hebben met agressie en geweld. Vooral op de spoedeisende hulp, bij de receptie en beveiliging, maar ook op (poliklinische) zorgeenheden komen agressie-incidenten steeds vaker voor. De dreiging en onveiligheid als gevolg van agressie en ander ongewenst gedrag veroorzaken vaak grote psychische druk. Deze druk geeft psychische en lichamelijke stressreacties en kan uiteindelijk leiden tot (langdurig) verzuim. Uw UMC tolereert geen enkele vorm van agressie en geweld. Het is als medewerker belangrijk om te weten hoe te handelen bij verschillende vormen van ongewenst gedrag. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om agressie en geweld te voorkomen en hoe u er mee om kunt gaan. U leest ook hoe uw arboadviseur, de UMC's en de overheid u daarbij ondersteunen.

Wat kunt u zelf doen

Wat is agressie en geweld

Wat kunt u zelf doen

Omgaan met agressie & geweld

Wat kunt u zelf doen

Situaties met agressie & geweld

Wat doet uw UMC

 

Wat doet de overheid

 

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.