Wat is een Arbocatalogus

De overheid geeft in de Arbowet globale voorschriften voor veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen zelf bepalen hoe ze daaraan voldoen en dat vastleggen in een arbocatalogus. Een arbocatalogus beschrijft afspraken over het omgaan met de belangrijkste arborisico’s in een branche. Voor de acht UMC's hebben werkgevers en werknemers samen een arbocatalogus opgesteld. Bij de totstandkoming hiervan participeren ook Ondernemingsraadsleden (Zie ook Wet op de Ondernemingsraden) De Inspectie-SZW toetst de arbocatalogus op hoofdlijnen. De Inspectie-SZW heeft de arbeidsrisico's fysieke belasting, KANS/RSI, gevaarlijke stoffen, cytostatica, inhalatieanesthetica, huidbelasting, agressie en geweld, MRI en RI&E goedgekeurd. De arbocatalogus is in 2014 uitgebreid met het onderwerp zwangerschap en arbeid. De onderwerpen infectiepreventie, PSA en proefdierallergie zijn nog in ontwikkeling. De arbocatalogus wordt aangepast als blijkt dat er betere manieren zijn om arborisico's te hanteren. In de Inleiding Arbocatalogus staat hoe de arbocatalogus van de UMC's tot stand is gekomen.

 

Algemene informatie over regelgeving arbocatalogi:
Arboportaal
Platform Werk, Inkomen en Zorg (Stecr)
Arbocatalogi SZW
Inspectie-SZW
Stichting van de Arbeid (project Arbocatalogus)
Wet op de Ondernemingsraden

Arbocatalogi in aanverwante branches:
Arbocatalogus Universiteiten
Arbocatalogus algemene ziekenhuizen

 

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.