Centrale Sterilisatie Afdeling

Centrale Sterilisatie Afdeling

Voor het reinigen en desinfecteren van medisch instrumentarium dat met cytostatica in aanraking in gekomen (bijvoorbeeld bij een HIPEC operatie) is het niet noodzakelijk een aparte procedure te hanteren. Alle medische instrumenten afkomstig van OK of behandelkamer worden beschouwd als vuil en besmet. De CSA-medewerkers dragen handschoenen, beschermende kleding en zo nodig adembescherming. Dit biedt voldoende bescherming, ook indien er sprake is van een besmetting met cytostatica. kers dragen handschoenen, beschermende kleding en zo nodig adembescherming. Dit biedt voldoende bescherming, ook indien er sprake is van een besmetting met cytostatica.

Naar boven
Terug naar overzicht