(Non-)verbale agressie

  • Schelden, beledigen, middelvinger geven, dreigende opmerkingen maken (niet op de persoon gericht)
  • Kwetsen, aanhoudend grieven, krenken, aanhoudend kleineren
  • Zwart maken, aantasten in goede naam of eer
  • Aanhoudend plagen, pesten of sarren
  • Discrimineren naar herkomst, seksuele geaardheid, religie of fysieke kenmerken, ongewenste seksuele aandacht.
  • Ook uitingen via telefoon, weblog, blog, brief, of email vallen hieronder.

Hoe u het best met (non-)verbale agressie kunt omgaan, leest u hier.

Naar boven
Terug naar overzicht

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.