Persoonsgerichte bedreiging

  • Op de persoon (of directe naasten) gerichte bedreiging waarbij het aannemelijk is dat de dreiging zal worden uitgevoerd.
  • Het openlijk dragen van een wapen (pistool, mes, gevaarlijke hond e.d.), dwingen tot uitvoeren of juist nalaten van ambtstaken
  • Opzettelijk bemoeilijken en/of onmogelijk maken van uitvoeren van taken
  • Huisvredebreuk gepleegd aan een voor openbare dienst bestemd gebouw (toegang verschaffen zonder toestemming).
  • Schennis van de goede zeden, dreigen met schoppen, slaan en stompen, stelselmatig hinderen, stelselmatig volgen, stelselmatig bedreigen.
  • Ook schriftelijke dreigingen via brief, telefoon, weblog, blog, brief, en e-mail vallen onder deze definitie.

Hoe u het best met persoonsgerichte bedreiging kunt omgaan, leest u hier.

Naar boven
Terug naar overzicht

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.