Diefstal, alcohol, rondhangen, wapens

Ongewenst gedrag is ook:

  • Diefstal;
  • Het in bezit zijn van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen;
  • Gebruik van alcohol buiten recepties of buiten daarvoor besproken ruimten of gebruik van (niet voorgeschreven) drugs;
  • Het zich doelloos ophouden in en op het UMC-terrein;
  • Het zich niet houden aan de huisregels.

Hoe u het best met dit ongewenste gedrag kunt omgaan, leest u in Wat u zelf kunt doen: situaties met agressie & geweld.

Naar boven
Terug naar overzicht

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.