Veilig en gezond werken

Uw UMC vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Uw UMC tolereert dan ook geen enkele vorm van agressie en geweld en doet haar best om u daar tegen te beschermen. Er is beleid in het voorkomen, beperken en afhandelen van agressie en geweld. De risico's worden regelmatig geïnventariseerd, er zijn huisregels en gedragscodes. Gebouwen, werkomgeving en werkprocessen worden veilig gemaakt. U krijgt voorlichting en training in het omgaan met agressie en geweld. Wat de UMC willen bereiken, leest u in de arbocatalogus.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.

Naar boven
Terug naar overzicht

Lees meer over

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.