Werktijden

Tijdens uw zwangerschap blijft u zoveel mogelijk uw eigen werk doen, maar daarbij vermijdt u bepaalde risico’s. U hebt als zwangere medewerkster recht op een ‘regelmatig arbeidspatroon’, dat wil zeggen zonder overwerk of nachtdiensten. Voorwaarde is wel dat u uw wensen tijdig kenbaar maakt en dat het geen problemen oplevert voor bijvoorbeeld het werkrooster van de afdeling. Is dat wel het geval, dan overlegt u met uw leidinggevende.

Extra pauze
Ook hebt u recht op meer pauzetijd: per dag minstens een kwartier extra pauze, maximaal een achtste deel van uw werktijd. Dus als u acht uur per dag werkt, mag u één uur extra per dag pauzeren. De extra pauzetijd geldt als normale werktijd. Ook hebt u recht op zwangerschapsonderzoek onder werktijd en op extra pauzetijd voor borstvoeding of kolven. Bovendien moeten de faciliteiten hiervoor aanwezig zijn, zoals een aparte rustruimte met voldoende privacy. De regels voor extra pauzetijd gelden tot zes maanden na de bevallingsdatum.


Naar boven
Terug naar overzicht