Gevaarlijke stoffen, infectierisico's en fysische factoren

Zowel tijdens de periode dat u zwanger wilt worden als tijdens uw zwangerschap en bij het geven van borstvoeding, moet u voorzichtig zijn bij het werken met gevaarlijke stoffen en geneesmiddelen zoals kankerverwekkende of reprotoxische stoffen die bijvoorbeeld in een aantal cytostatica voorkomen. Deze stoffen kunnen in uw lichaam komen door inademen, inslikken of aanraken. Raadpleeg deze pagina voor informatie over gevaarlijke stoffen in relatie met zwangerschap of wens daartoe. Ook bacteriën en virussen, de zogenaamde biologische agentia, kunnen risico’s opleveren in de vorm van infecties. Tot slot zijn er fysische factoren die risicovol kunnen zijn voor zwangere medewerksters: straling, hitte, koude, lawaai, trillingen en overdruk. In de Risico Inventarisatie & Evaluatie van uw afdeling staat welke risico’s op uw afdeling voor kunnen komen en hoe deze beheerst kunnen worden. Overleg hierover met uw leidinggevende.

Naar boven
Terug naar overzicht