Veilig en gezond werken

Uw UMC wil dat zwangere medewerkers zonder risico’s voor henzelf en het ongeboren kind, zo lang mogelijk gezond kunnen doorwerken en na de bevalling in goede conditie het eigen werk weer op kunnen pakken. Uw UMC houdt regelmatig een risico-inventarisatie en -evaluatie die inzicht geeft in de verschillende risicovolle werkzaamheden voor zwangeren en maakt daarop beleid. In uw UMC kunt u voorlichting krijgen over zwanger worden, zwanger zijn en borstvoeding geven. Ook kunt u een preventief consult krijgen van de bedrijfsarts met aandacht voor voorlichting, inschatting van de individuele belastbaarheid en belasting door het werk. In uw UMC zijn geschikte kolfruimtes aanwezig. Eventueel noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals ademhalingsbescherming en beschermende kleding, worden beoordeeld op comfort en bruikbaarheid tijdens de zwangerschap.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.

Naar boven
Terug naar overzicht

Lees meer over

Placeholder