Kinkhoest

Ziektebeeld

Kinkhoest is een besmettelijke luchtweginfectie veroorzaakt door de bordetella pertussis bacterie.

In Nederland worden de meeste kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen kinkhoest. Desondanks komt kinkhoest in Nederland regelmatig voor bij zowel kinderen als volwassenen. Mede dankzij de vaccinatie is dat meestal in een milde vorm.

Vaccinatie geeft maar een beperkte beschermingsduur (4-12 jaar). Ook het doormaken van infectie geeft geen levenslange immuniteit.

Aanvullende informatie bij het RIVM.

Naar boven

Besmettingsweg

Transmissie vindt plaats door het aanhoesten van druppeltjes vanuit de keelholte van de patiënt.

Naar boven

Besmettelijke periode

Tot 4 weken na begin klachten. Duur besmettelijkheid wordt teruggebracht naar 5-7 dagen na start therapie met antibiotica.

Naar boven

Incubatietijd

7 tot 10 dagen, nooit langer dan 21 dagen.

Naar boven

Risicolopers

Iedereen die niet (meer) beschermd is door vaccinatie of een doorgemaakte infectie kan (opnieuw) kinkhoest krijgen. De risicolopers in de UMC’s zijn alle medewerkers die door hun werkzaamheden in contact kunnen komen met kinkhoest. Het risico om kinkhoest op te lopen door besmetting tijdens het werk is niet groter dan buiten het werk.

Naar boven

Preventie

Aanstellingsonderzoek: geen.

Voorlichting: er moet informatie beschikbaar zijn voor werknemers bijvoorbeeld via de bedrijfsarts of een folder.

Algemene maatregelen: volg de isolatievoorschriften opgesteld door de afdeling ziekenhuishygiëne.

Vaccinatie: niet geïndiceerd.

PMO: geen.

Naar boven

Post expositiebeleid

Medewerkers die intensief en onbeschermd contact hebben gehad met een bewezen positieve patiënt, collega of huisgenoot krijgen instructie: bij verkoudheidsklachten ontstaan na 7-21 dagen na contact met de bron is antibiotische profylaxe geïndiceerd (uit pragmatisch oogpunt kan dit zonder microbiologische bevestiging, desgewenst eerst PCR of serologie). Let op: serologie is pas na enkele weken positief; in het begin van de infectie diagnostiek verrichten met PC. Uit voorzorg kan overwogen worden tijdelijk aangepaste werkzaamheden aan te bieden (niet-patiëntgebonden).

Naar boven

Risicovormers

Medewerkers die direct contact hebben met zuigelingen jonger dan 6 maanden. Deze zuigelingen zijn nog niet of onvolledig gevaccineerd, voor hen kan het oplopen van kinkhoest levensbedreigend zijn.

Vaccinatie: er is nog geen landelijke standpunt over vaccineren van zorgpersoneel tegen kinkhoest ter bescherming van pasgeborenen (jonger dan 6 maanden). Het valt te overwegen om vaccinatie aan te bieden aan risicovormers.

Postexpositiebeleid: na intensieve onbeschermde blootstelling overwegen om direct al profylaxe te geven om de kans op verdere verspreiding onder kwetsbare zuigelingen zo veel mogelijk te reduceren.

Naar boven
Terug naar overzicht