Scabiës (schurft)

Ziektebeeld

Er zijn twee vormen van scabiës (of schurft):

  • Scabiës crustosa (norvegica): deze vorm is zeer besmettelijk; besmetting treedt op via direct huidcontact, via besmette voorwerpen of (sporadisch) via de lucht.
  • 'Gewone' scabiës: deze vorm is relatief minder besmettelijk; besmetting treedt alleen op na intensief huidcontact.

Scabiës is een jeukende huidafwijking met daarnaast vaak huiduitslag en krabletsel. Typisch voor de diagnose zijn de typische gangetjes in de hoornlaag huid tussen onder meer de vingers en andere huidplooien.

Aanvullende informatie bij het RIVM.

Naar boven

Besmettingsweg

Direct contact tussen twee mensen (>15 minuten) en, in mindere mate, via besmette kleding en beddengoed.

Naar boven

Besmettelijke periode

Iedereen met een actieve infectie.

Naar boven

Incubatietijd

De jeukende klachten beginnen gemiddeld 2-6 weken na besmetting.

Naar boven

Risicolopers

Alle medewerkers die in hun beroep besmet kunnen raken door contact met besmette patiënten en materialen. Het betreft niet alleen medewerkers in de zorg, maar ook medewerkers van ondersteunende diensten.

Meer specifieke informatie over kwetsbare groepen vindt u op www.kiza.nl.

Naar boven

Preventie

Voorlichting: over hygiënische werken in de zorg bestaat een uitgebreid voorlichtingspakket van het RIVM.

Algemene maatregelen: volg de interne hygiënevoorschriften.

Hierbij moet niet alleen aandacht zijn voor het medisch personeel maar ook voor de schoonmakers en medewerkers van de wasserette.

Vaccinatie: niet mogelijk.

Naar boven

Post expositiebeleid

Behandelen van de besmette werknemer. De behandeling van scabiës berust op de volgende pijlers:

  • De gelijktijdige behandeling van de patiënt en alle contactpersonen met een scabicide middel. Dit is bij gewone scabiës bijna altijd voldoende en dus de belangrijkste maatregel.
  • Het wassen of luchten van kleding en beddengoed van patiënt en contactpersonen. Hiermee wordt de kleine kans op (her)besmetting gereduceerd.
  • Het huishoudelijk schoonmaken van de omgeving (alleen bij crustosa).
  • Jeukvermindering. Scabiciden zijn de enige effectieve middelen om jeuk te verminderen.

Vanaf 24 uur na behandeling mag een medewerker weer aan het werk. Jeukklachten kunnen overigens nog weken tot maanden aanwezig blijven.

Naar boven

Risicovormers

Besmette en onbehandelde medewerkers.

Naar boven
Terug naar overzicht