RI&E

Met een RI&E kunt u gestructureerd de risico's in kaart brengen en maatregelen treffen. Onderstaand een eerste indruk van een risico-inventarisatie. Neem voor een complete RI&E contact op met uw arboadviseur.

 

I. Bepaal de doelgroep(en) die in de risico-inventarisatie horen:

 • medewerkers proefdierfaciliteit;
 • onderzoekers, die gebruik maken van de faciliteit;
 • ondersteunende diensten (medewerkers van schoonmaak, technische dienst, wasserij, afvalverwerking);
 • bezoekers (anders dan voorgaande).

Bij de eerste groep is onderscheid te maken tussen medewerkers die verschillende werkzaamheden uitvoeren: dierverzorging, biotechnische handelingen, logistiek en dergelijke.

 

II. Breng de (proef)dierpopulatie en hun specifieke huisvesting in kaart:

 • ratten/muizen kunnen zowel in ‘open’ kooien als in gesloten kooien (filtertop, Individually Ventilated Cages (IVC)) worden gehuisvest;
 • konijnen, cavia’s, fretten worden altijd in open kooien gehuisvest. Daarnaast is het fysiek contact met deze dieren groot: je moet ze in hun geheel vastpakken;
 • honden, katten, varkens, schapen, geiten, lama’s, koeien, paarden etc;
 • non-humane primaten;
 • vogels (kippen, zebravinken);
 • vissen, amfibieën, reptielen;
 • insecten (vlinders, vliegen, muggen);
 • slakken en dergelijke.

 

III. Hoe ziet de proefdierfaciliteit eruit?

Wat is er al geregeld aan technische voorzieningen, en welke invloed hebben deze op het risico aan blootstelling aan (proefdier)allergenen?

 • dierkamers gescheiden van behandelkamers, bureauwerkplekken, koffiehoek?
 • hoe is de luchtbehandeling aangelegd? Drukregimes van de ruimten ten opzichte van elkaar, gangen en dergelijke;
 • worden IVC’s toegepast? In samenhang met gebruik van overzetstations, biohazardkasten?
 • schoonmaak kooien: in wasstraat met robots of handmatig?
 • logistiek: afgesloten systeem? Zijn schoon/vuil routes gescheiden?
 • tussenopslag vuile bakken: afgedekt? In aparte ruimte?
 • omkleedregimes: gebruik werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen geregeld? Douchen verplicht of niet?

 

IV. Activiteitentabel

Stel een overzicht op van alle activiteiten/handelingen in combinatie met de blootstellingduur onder de standaardomstandigheden: welke groep medewerkers wordt blootgesteld en hoe lang? Welke maatregelen zijn bij de handeling van toepassing?

Onderstaande activiteitentabel is een voorbeeld van hoe u dat kunt doen. Let op: het is een niet volledig voorbeeld van een faculteit.


Beschrijvingen actuele handelingen

Knelpunt

allergie

ja/nee1

Gebouwgeb

maatregel2

 

Technische niet gebouwgeb maatregel3

Procedurele

maatregel

(werkwijze/pbm)4

Meting5

 

Visuele inspectie van de dieren: open huisvesting

 

ja

Luchtverversing

10-15x

Luchtstroom met weinig turbulentie

 

Dragen van bedrijfskleding, pbm’s verplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ratten/

muizen-allergenen is dit mogelijk. Per handeling/

activiteit is gekeken of een persoons-gebonden of werkplek- meting nodig was

 

Visuele inspectie dieren: IVC-huisvesting

nee

 

IVC-huisvesting

 

 

Reinigen en desinfecteren dierkamers, gangen

 

 

 

 

Biotechnische handelingen door medewerkers faciliteit

 

 

Afgezogen tafels i.v.m. steriel werken of afzuigen anesthesiegassen

 

Verschonen/overzetten van dieren van open huisvesting

 ja

 

 

 

 

Overzetstation, biohazardkasten, afzuigsysteem

 

Dragen van bedrijfskleding, pbm’s verplicht

Verschonen/overzetten van dieren van filtertop kooien

 

 

 

Verschonen/overzetten van dieren van IVC

nee

 

 

Verzamelen (tussenopslag), vervoeren, schoonmaken van kooien

ja

 

wasstraat

 

Vuil/schoon route gescheiden

 

Was inzamelen & wassen

 

ja?

 

 

Wassen is uitbesteed aan wasserij. Hoe gaan zij met de waszakken om? Pbm gebruik?

Algemeen: verspreiding van allergenen naar ‘buiten’:

- koffiehoek

 

 

 

- kantorendeel

 

- thuissituatie

 

 

 

 

ja?

 

 

 

ja+

 

?

 

 

 

 

 

 

Voor de koffie een andere jas aantrekken

 

Omkleden voor vertrek naar kantorendeel

 

Toelichting noten:

 1. Is de handeling een knelpunt voor blootstellingrisico allergenen ja/nee. Hoe lang vindt de handeling achtereen plaats? Hoeveel personen worden blootgesteld aan allergenen?
 2. Welke gebouwgebonden maatregelen zijn er in de ruimte waar de beschreven handeling wordt uitgevoerd: luchtbehandeling?
 3. Welke technische, niet gebouwgebonden, voorzieningen zijn er bij de handeling: IVC-huisvesting, biohazardkast en dergelijke?
 4. Welke organisatorische maatregelen worden toegepast: kleding, pbm’s, specifieke werkwijze?
 5. In de RI&E van het GDL zijn werkplekgebonden metingen naar muizen en rattenallergenen uitgevoerd.

 

V. Maatregelen nemen

Aan de hand van metingen naar en inschattingen van blootstelling, neemt u maatregelen om de blootstelling aan allergenen te verminderen:

 • gebruik van IVC’s;
 • verbetering van en instellen doelmatig omkleedprotocol;
 • PBM-beleid: wat draag je waar? Denk aan handschoenen, werkkleding, haarnetje, mondkapjes, airflow-masker, veiligheidsbril en dergelijke;
 • douchen (water), luchtdouche.

Borging: periodiek kijken of de maatregelen nog voldoen. Eerst met een quickscan bepalen of er veranderingen zijn in het werk zijn geweest. Zo ja, plan dan een vervolgmeting.

Naar boven
Terug naar overzicht