Poster gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De poster "Veilig werken met gevaarlijke stoffen" is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • De gevarenpictogrammen (CLP/GHS) en hun betekenis;
  • De gevarenaanduidingen (H-zinnen, Hazard);
  • De aanvullende gevarenaanduidingen (EUH-zinnen, Hazard);
  • De veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen, Precautionary);
  • De vervoersetiketten (ADR);
  • De kleurcoderingen van gasflessen;
  • De kleurcoderingen van pijpleidingen.

De poster is zowel in het Nederlands als in het Engels samengesteld. Meer informatie via de Arboadviseur van uw umc.


Naar boven
Terug naar overzicht

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.