Doelgroepen

Anesthesiologen/anesthesiemedewerkers

Om blootstelling aan inhalatieanesthetica te voorkomen is het belangrijk om te werken volgens de arbeidshygiënische strategie: beoordeel eerst of bronaanpak mogelijk is. Is dat niet mogelijk, neem dan technische maatregelen om blootstelling te voorkomen.
Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven.
Zie de bijlage van de arbocatalogus Inhalatieanesthetica

Naar boven

Proefdiermedewerkers

Uit metingen bij proefdieropstellingen in de umc’s blijkt dat de variatie aan blootstelling groot is bij toepassing van verschillende proefdieropstellingen. Een deel van deze metingen is verwerkt in een artikel. In de arbocatalogus zijn verschillende aandachtspunten verder uitgewerkt, zie blz 12 t/m 17 van de bijlage van de arbocatalogus Inhalatieanesthetica

Om blootstelling aan inhalatieanesthetica te voorkomen is het belangrijk om te werken volgens de arbeidshygiënische strategie: beoordeel eerst of bronaanpak mogelijk is. Is dat niet mogelijk, neem dan technische maatregelen om blootstelling te voorkomen.

Naar boven

Lachgassedatie bij kinderen

Maak zoveel mogelijk gebruik van bronafzuiging wanneer u lachgas als pijnbestrijding toedient met een niet-gesloten systeem in situaties waarbij veel kortdurende ingrepen plaatsvinden, zie blz 18 van de  bijlage van de arbocatalogus Inhalatieanesthetica.

Naar boven
Terug naar overzicht

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.