Veilig en gezond werken

Uw UMC vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Daarvoor heeft uw UMC onder meer een permanent preventieprogramma dat de blootstelling aan allergenen en huidirriterende omstandigheden moet verminderen. Uw afdeling brengt regelmatig de risico's voor het ontstaan van huidklachten in kaart. Bij deze zogeheten RI&E gelden de normen uit de richtlijn Contacteczeem van het NVAB. Preventiemaatregelen moeten altijd voldoen aan de strikte normen van de ziekenhuishygiëne ter voorkoming van verspreiding van ziektekiemen.

 

Voor medewerkers met een verhoogde gevoeligheid voor het ontwikkelen van huidklachten beperken de UMC’s de blootstelling aan huidirriterende omstandigheden zoveel mogelijk. Medewerkers van de UMC’s waarvan bekend is dat zij gevoelig zijn voor huidallergenen krijgen werk aangeboden waarbij blootstelling aan het allergeen voldoende is weggenomen. Medewerkers worden gemotiveerd tot gedrag waarmee onnodige huidbelasting wordt voorkomen of waarmee belastende momenten worden geminimaliseerd.

 

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.

 

Meer informatie

Uw arboadviseur

[link arbodienst van het eigen UMC]

Richtlijn contacteczeem. Preventie en begeleiding door de bedrijfsarts


Naar boven
Terug naar overzicht

Lees meer over

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.