Invulling werkgevers en werknemers

Invulling werkgevers en werknemers

De overheid laat het aan de branches om de globale voorschriften in te vullen en afspraken op maat vast te leggen in een zogeheten arbocatalogus. Voor de UMC's hebben de werkgevers samen met werknemersorganisaties zo'n arbocatalogus gemaakt. De informatie over huidbelasting op deze website is gebaseerd op de arbocatalogus die is goedgekeurd door het Ministerie van SZW. De Arbeidsinspectie controleert periodiek of de UMC's zich houden aan de afspraken in de arbocatalogus. De informatie over huidbelasting belasting op deze website is gebaseerd op die goedgekeurde arbocatalogus.

 

Meer informatie

Arbocatalogus Huidbelasting

Wat is een arbocatalogus

Naar boven
Terug naar overzicht

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.