Voorbereiding: algemene voorbereiding

Voor u begint aan het voor toediening gereedmaken van cytostatica, volgt u in deze volgorde:
1. eigen kleding uittrekken
2. handen wassen en desinfecteren (volgens handenwasprocedure)
3. omkleedprocedure
4. indien procedure dit voorschrijft: handen wassen
5. handschoenen aan, indien procedure dit voorschrijft: desinfecteren