Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Uw umc tolereert dan ook geen enkele vorm van ongewenst gedrag en doet haar best om u daar tegen te beschermen. Er is beleid in het voorkomen, beperken en afhandelen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag. De risico's worden regelmatig geïnventariseerd, er zijn huisregels en gedragscodes. Gebouwen, werkomgeving en werkprocessen worden veilig gemaakt. U krijgt voorlichting en training in het omgaan met ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie), schokkende, ingrijpende gebeurtenissen en werkdruk worden gezamenlijk psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Wat de umc's willen bereiken op dit vlak, staat in de arbocatalogus Psychosociale Arbeidsbelasting.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.