Meer informatie

De website Dokterhoe is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Umc's (NFU) en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en CMHF. De site is bedoeld voor alle medewerkers van de universitair medische centra in Nederland. Onlangs is Dokterhoe volledig vernieuwd, zoals dit introductiefilmpje laat zien.