Arbocatalogus van werkgevers en werknemers

De Arbocatalogus umc’s is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Umc's (NFU) en werknemersorganisaties. Zij hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het beperken en omgaan met arborisico's in umc's. Hiervoor is een arbocatalogus opgesteld. De informatie op Dokterhoe is een praktische vertaling van de voorschriften in de arbocatalogus.

Het samenstellen van de Arbocatalogus is tot stand gekomen met financiering vanuit SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector.

Alle Nederlandse umc's hebben meegewerkt aan de arbocatalogus:

De volgende werknemersorganisaties hebben meegewerkt:

Contactgegevens Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nicoline Pruijmboom
Senior beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden NFU
pruijmboom@verwijder-dit.nfu.nl   

Bezoekadres:
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres:
Postbus 9696
3506 GR  Utrecht

Telefoon: 030 2739 880
Op werkdagen van 8:30 tot 17:00

E-mail: nfu@verwijder-dit.nfu.nl
Website: www.nfu.nl