Duidelijk beleid voor agressie & geweld werpt vruchten af

Duidelijk beleid voor agressie & geweld werpt vruchten af

"Uitgescholden worden hoort bij mijn werk. Je werkt nu eenmaal in een grote stad."

"Ik bel Beveiliging maar niet, want zo erg was die bedreiging nou ook weer niet."

In het Erasmus MC, en vast ook in andere umc's, zijn her en der de grenzen opgerekt van wat we tolereren als acceptabel gedrag. Ons umc kende een toename van het aantal incidenten. Maar liefst de helft van alle verpleegkundigen had in 2015 te maken met agressie en geweld. Veel collega's voelden zich onveilig op de werkvloer omdat ze niet wisten wat ze moesten doen in onveilige situaties. Dat moest beter; met een nieuw eenduidig Agressie- & Geweldbeleid. Eenduidigheid ontbrak, had ook de Inspectie SZW kenbaar gemaakt. Er waren bijvoorbeeld wel rode en gele kaarten, maar sommige afdelingen melden onacceptabel gedrag eerder dan andere afdelingen. Hierdoor was het voor patiënten en bezoekers ook niet duidelijk waar grenzen liggen.

 

Gedragsregels op posters

Om nieuw beleid te ontwikkelen is een projectgroep opgericht waar naast arbodeskundigen en juristen met name collega's in zitten die aan het bed staan en weten wat er speelt als het gaat om agressie en geweld. We wilden geen beleid uit een ivoren toren, maar beleid dat werkt in de praktijk. Dat is gelukt. En dat beleid voeren we nu in. Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen, dus patiënten, bezoekers en medewerkers, weet wat onze gedragsregels zijn. Die hangen daarom overal op posters in het ziekenhuis. We kregen regelmatig opmerkingen als 'waar staat dan dat ik niet mag filmen of roken?' De posters geven houvast.

 

E-learning en rollenspelen

Ook trainen we vijfduizend medewerkers die beroepsmatig met patiënten en bezoekers omgaan in het hanteren van onacceptabel gedrag. Daarvoor zijn laagdrempelige en gratis e-learning modules ontwikkeld en doen we rollenspelen. Heel praktisch: wat is je houding als iemand tegen je schreeuwt? Waar sta je in een kamer zodat je jezelf in veiligheid kunt brengen? Van alle soorten incidenten hebben we stroomschema's gemaakt zodat iedereen op intranet snel kan zien wat de procedure is.

 

Snel Beveiliging bellen

Als er een gedragsregel wordt overschreden is basisregel dat je onmiddellijk Beveiliging belt. Beveiliging komt direct met twee man en bepaalt of er een gele of rode kaart wordt uitgedeeld. Bij een rode kaart volgt altijd aangifte bij de politie plus een verbod om het Erasmus MC te betreden. Verder willen we graag dat elk incident wordt gemeld. Daarvoor hebben we ons meldsysteem zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt. Invullen is vijf minuten werk en je krijgt gegarandeerd terugkoppeling. Melden is ook belangrijk om analyses te kunnen uitvoeren en op afdelingsniveau of hoger maatregelen te kunnen treffen.

 

Interne slachtofferhulp

In het najaar starten we met een pilot 'interne slachtofferhulp'. Medewerkers die onverhoopt te maken krijgen met een incident worden na afloop gebeld door iemand die ongeveer hetzelfde werk doet, maar geen directe collega is. Die buddies hebben we getraind om precaire onderwerpen aan te snijden en ze hebben geleerd aan te voelen of iemand angstig is. Ze kunnen ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog.

 

Met dit nieuwe beleid laten we zien dat agressie en geweld niet normaal zijn in het Erasmus MC en dat we er eenduidig tegen optreden, want onze medewerkers moeten zich veilig voelen op het werk!

 

Aart Leegwater

Projectleider Agressie- en Geweldsbeleid Erasmus MC

Arbodienst

tel: 010 703 57 16

e-mail: k.leegwater@erasmusmc.nl

 

Plaatsingsdatum: 3 maart 2017

Om deze content te kunnen bekijken is de Adobe Flash plugin vereist.