Infectiepreventie

Infectieziekten zijn de hoofdoorzaak van alle acute ziekten. Meestal ontstaan hierdoor kortstondige klachten zoals hoofdpijn, verkoudheid, misselijkheid of diarree.

Infectieziekten worden veroorzaakt door biologische agentia als een bacterie, virus, parasiet of schimmel. Een bekende bacteriële infectie is tuberculose. Een veelvoorkomend virus is griep. Infectieziekten worden onder andere overgedragen door mensen, dieren, voedsel of de lucht.

In het werk loopt u het risico zelf besmet te raken door met name contact met zieke collega's of patiënten. Uw gezondheid kan dan gevaar lopen. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om infectieziekten te voorkomen en hoe uw arboadviseur, de UMC's en de overheid u daarbij ondersteunen.

Actuele informatie over de opvang van mogelijke Ebola-patiënten en risico's voor gezondheidsmedewerkers leest u op de RIVM-website.

Wat kunt u zelf doen

Biologischa agentia basiskennis

Wat kunt u zelf doen

Infectieziekten op een rijtje

Wat doet uw UMC

 

Wat doet de overheid

 

Placeholder