Mondneusmasker goed opzetten

Ademhalingsbeschermingsmasker correct opzetten en dragen

Dit filmpje laat zien hoe u op een goede manier een ademhalingsbeschermingsmasker (of mond-neusmasker) opzet en draagt. (English version)

Chirurgisch masker vs. ademhalingsbeschermingsmasker

Er zijn twee grote verschillen tussen een chirurgisch masker en een ademhalingsbeschermingsmasker (ook wel mond-neusmasker of FFP-masker genoemd):

 • Een chirurgisch masker houdt vloeistofspatten tegen, maar geen kleine deeltjes, zoals virussen, bacteriën en fijne stofdeeltjes Het ademhalingsbeschermingsmasker (FFP-masker) houdt die deeltjes wel tegen.
 • Daarnaast sluit het chirurgisch masker niet goed aan op het gezicht waardoor ongefilterde lucht langs de randen ingeademd wordt.

Wanneer een FFP-masker dragen?

Het ademhalingsbeschermingsmasker biedt bescherming tegen micro-organismen, zoals virussen en bacteriën die in de lucht zweven. Het beschermt u bijvoorbeeld tegen besmetting bij een hoestende patiënt met een infectieziekte. Het beschermt u ook tegen het inhaleren van kleine deeltjes tijdens een handeling bij een patiënt die aerosolen veroorzaakt, zoals een bronchoscopie.
Het masker kan ook gebruikt worden wanneer risicovolle medicatie zoals antibiotica en pentamidine wordt verneveld. Normaal gesproken blijft de verpleegkundige dan niet in de kamer. Is dat toch nodig, draag dan een ademhalingsbeschermingsmasker.
Daarnaast kan het masker gebruikt worden bij gevaarlijke stoffen in poedervorm. Voor gevaarlijke stoffen die verdampen in de lucht biedt het masker geen goede bescherming. Het filter houdt deze stoffen niet tegen.
Het is belangrijk dat u zich goed beschermt bij risicovolle handelingen waarbij micro-organismen of kleine deeltjes in de lucht komen. Als het onduidelijk is of een handeling risicovol is, overleg dan met collega’s. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ziekenhuishygiëne of de arbodienst.

Verschil FFP1, FFP2 en FFP3

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief. In de zorg wordt vooral gebruik gemaakt van FFP1- en FFP2-maskers. In protocollen is beschreven welk type masker u moet gebruiken. Het type staat op de verpakking.

Hoe zet u een masker op?

Zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht. Als het masker niet goed aansluit kunt u ongefilterde vervuilde lucht via de randen inademen. Het masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels. Dan sluiten de randen van het masker niet goed aan op het gezicht. Goed scheren is daarom belangrijk.

Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang haar in een staart en steek het op als dat mogelijk is. Iedere leverancier geeft op de verpakking aan hoe het masker opgezet moet worden. De instructie in deze film geldt voor het 3M-masker.

 • Zorg dat de handen schoon zijn.
 • Trek het masker open en buig daarbij de neusbeugel licht.
 • Houdt het masker in één hand en de elastieken in de andere hand.
 • Houdt het masker onder de kin en plaats de elastieken op de kruin van het hoofd.
 • Controleer of de flap onder de kin goed naar achteren zit.
 • Plaats het onderste elastiek onder de oren. De banden kruisen niet.
 • Plaats de bovenkant van het masker net onder de neusbrug. Dat is het zachte deel van de neus. Druk het masker met twee handen aan beide zijden tegelijkertijd aan. Beweeg daarbij van boven naar beneden. Als u deze handeling niet goed doet, ontstaat er snel een kier.
 • Voel of het masker goed aansluit.
 • U kunt eventueel een lektest uitvoeren:
  • Bedek het masker met de handen;
  • Adem krachtig uit bij een masker zonder uitademventiel;
  • Controleer of er geen lucht via de kieren naar buiten gaat.
 • Als u lekkage bemerkt, probeer het masker dan zodanig te plaatsen dat dit niet meer gebeurt. Controleer dit weer met de lektest.

Het masker is voor éénmalig gebruik, deponeer het na gebruik in de afvalbak. Laat het masker dus niet onder de kin bungelen, en stop het ook niet in uw zak.

Hoe zet u een masker af?

Doe eerst uw handschoenen uit. Desinfecteer de handen als het masker wordt gebruikt ter bescherming tegen micro-organismen. Zet dan het masker als volgt af:

 • Kin naar voren.
 • Naar voren buigen met het gezicht naar voren.
 • Pak beide elastieken met twee handen vast en trek het over het hoofd. Raak daarbij het gezicht en het masker niet aan.