Corona (niet) op Dokterhoe

Geplaatst op

Dokterhoe, de arbocatalogus van de umc’s, bevat weinig specifieke informatie over Covid-19 en u vraagt zich wellicht af hoe dat komt?

Geen aparte afspraken

Welnu, een arbocatalogus bevat de specifieke afspraken die werkgevers en werknemers maken over de arbeidsomstandigheden. Over Covid-19 zijn simpelweg géén aparte afspraken gemaakt. Enerzijds omdat het virus (Sars-CoV-2) dat Covid-19 veroorzaakt een biologisch agens is waarover in de praktijk al veel afspraken zijn gemaakt die zijn opgenomen in het onderdeel Infectiepreventie. Anderzijds zijn veel afspraken rondom Covidzorg ziekenhuisspecifiek en/of afgeleid van bestaande LCI-richtlijnen (RIVM). Daar voegen generieke afspraken in NFU-verband niets aan toe.

Bekende maatregelen naleven

Covid-19 wordt zoals aangegeven veroorzaakt door een nieuw virus, maar veel bestaande afspraken gelden ook voor dit nieuwe virus. Er zijn andere virussen die zich ook via druppels verspreiden (influenza, kinkhoest). De voorzorgsmaatregelen die medewerkers moeten nemen om besmetting met deze virussen te voorkomen waren al bekend. Alleen lijken die beheersmaatregelen nog stringenter toegepast te moeten worden om blootstelling met het Sars-CoV-2 virus te voorkomen. Bovendien, doordat Covid-19 veel vaker voorkomt, is het extra belangrijk dat de voorzorgsmaatregelen correct worden toegepast.

Wel instructies bij Infectiepreventie

Maar staat er dan helemaal niks over Covidpreventie op Dokterhoe? Jazeker wel!
Wilt u bijvoorbeeld weten hoe u goed een mondneusmasker op of af moet zetten, kijk dan naar dit instructiefilmpje van Dokterhoe. Ook vindt u op Dokterhoe duidelijke instructies hoe u uw handen moet wassen of desinfecteren of hoe u correct handschoenen aan en uit trekt.
Kortom, ook voor arbeidsomstandigheden en Covid-19 kunt u bij Dokterhoe terecht, alleen moet u dan wel weten dat dit valt onder het kopje Infectiepreventie.

Namens de Dokterhoewerkgroep
Edwin Hagelen, Arbeidshygiënist UMC Utrecht

Blog