Arbocatalogus van werkgevers en werknemers

De Arbocatalogus umc’s is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Umc's (NFU) en werknemersorganisaties. Zij hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het beperken en omgaan met arborisico's in umc's. Hiervoor is een arbocatalogus opgesteld. De informatie op Dokterhoe is een praktische vertaling van de voorschriften in de arbocatalogus.

Het samenstellen van de Arbocatalogus is tot stand gekomen met financiering vanuit SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector.

Alle Nederlandse umc's hebben meegewerkt aan de arbocatalogus:

De volgende werknemersorganisaties hebben meegewerkt:

  • NU'91 - De beroepsorganisatie voor zorgprofessionals
  • FNV - Zorg & Welzijn
  • CNV Connectief - Zorg en Welzijn
  • FBZ - de vakbond voor zorgprofessionals
  • LAD - Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband 

Contactgegevens Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Cliff Urlings
Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden NFU
urlings@nfu.nl

Bezoekadres:
Oudlaan 4
3515 GA  Utrecht

Postadres:
Postbus 9696
3506 GR  Utrecht

Telefoon: 030 2739641
Op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur

E-mail: nfu@verwijder-dit.nfu.nl
Website: www.nfu.nl