Umc's kunnen zich niet altijd letterlijk aan milieuvoorschriften houden

Geplaatst op

Veilig en gezond werken in een umc wordt mede mogelijk gemaakt door een team van arbodeskundigen als arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Wat is hun rol? Aranka Virágh blogt over haar werk als milieukundige in het LUMC.

Als milieukundige heb je een breed aandachtsgebied. In grote lijnen is er een wetgevingskant en een milieu-impactkant. Bij de wetgevingskant hoort dat je als milieuadviseur veel kennis moet hebben van enerzijds de letterlijke regels van de wetgeving en anderzijds van de organisatie en de installaties om de juiste vergunningen te regelen en afspraken te maken met de overheid. Regel je binnen de organisatie de risicobeperking voor milieu niet goed of zorg je niet voor een tijdige vergunningaanvraag met de goede oplossingen, dan krijg je geen vergunning en mag jouw organisatie bepaalde activiteiten niet uitvoeren of lopen deze vertragingen op.

Een voorbeeld van een veilige oplossing waarvoor we een vergunning hebben, maar die niet letterlijk voldoet aan de regels van de wet, is de opslag van stikstof gas in grote cilinders bij het LUMC. De minimale afstand tot het eigen gebouw moet 1 meter zijn. Het is bij het LUMC minder, maar de opslag kan niet elders worden geplaatst. De gascilinders hebben nu onder andere continue videobewaking. Als er onverhoopt een calamiteit als brand plaatsvindt hebben we die snel in de gaten en gaat er een protocol van beveiliging lopen. Op deze manier voldoen we alsnog aan de intentie van de wet.

Voedsel composteren

Iedere umc-medewerker heeft bewust of onbewust met milieuwetgeving te maken. Zeker op het gebied van gevaarlijke stoffen, maar ook als het bijvoorbeeld gaat om voedsel. Van inkoop, bereiding, uitserveren tot weggooien zijn er regels. Wij werken nu bijvoorbeeld op ons terrein met een eigen composteerinstallatie voor voedselresten. Voor deze installatie gelden niet alleen technische richtlijnen zoals geen geurhinder of lozing op riool, er gelden ook richtlijnen voor de kwaliteit van de compost. Daarom mogen we géén resten van eten dat bij de patiënt is geweest composteren, omdat daar medicijnresten in kunnen zitten. Het is belangrijk dat iedereen daarvan op de hoogte is en niet denkt: ik ga verspilling tegen, ik gooi ook het patiënteneten in de composteerinstallatie.

Verborgen milieu-impact

Als milieuadviseur is het belangrijk om te weten wat er speelt in de organisatie en nauw samen te werken met collega’s in de zorg. Natuurlijk wil elk medisch vakgebied zijn eigen ruimten en specialistische apparatuur en liefst draait die ook nog 24 uur voor bijvoorbeeld onderzoek. Maar juist hier zit 'verborgen milieu-impact' omdat ventilatie, bevochtiging en verwarmen van ruimten veel energie kost. Ondanks de complexiteit van umc-gebouwen en infrastructuur is het belangrijk hier met afdelingen over in gesprek te gaan en te speuren naar mogelijkheden om deze milieu-impact terug te dringen. Medisch specialisten kunnen gelukkig goed schakelen tussen hun eigen medische vakgebied naar een totaal ander vakgebied. Met goede uitleg zijn ze zeer creatief in het vinden van oplossingen waarin medische topkwaliteit en milieu prima samen gaan.

Aranka Virágh
Milieukundige Lumc
tel: 071 52 62 983
mail: A.Viragh@verwijder-dit.lumc.nl

Plaatsingsdatum: 1 oktober 2018

Blog