Colofon


Projectleider Arbocatalogus Umc's: Anke Boumans – d’Onofrio, HR Arbo- en milieudienst Radboudumc
Inhoud: werkgroepen uit de umc’s
Plaatsen inhoud: webredacteuren uit de umc’s, zie Helpdesk
Redactie: Joop K. de Vries
Vormgeving: ProudNerds
Concept en realisatie: ProudNerds | CAOP