Update Cytostatica en Inhalatieanesthetica

Geplaatst op

De informatie met betrekking tot Cytostatica en Inhalatieanesthetica is onlangs geactualiseerd. Actualisatie gebeurt periodiek voor alle risico’s in de arbocatalogus. De wijzigingen zijn beperkt en leiden in de praktijk niet tot veranderingen in de werkwijze. Veilig werken met Cytostatica en Inhalatieanesthetica is in de umc’s goed geregeld.

Cytostatica

In 2014 en 2018 zijn twee evaluatieonderzoeken uitgevoerd naar het veilig werken met cytostatica. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de besmetting op de handen (onder de handschoenen) bij verpleegkundigen, apothekersassistenten en schoonmakers veel minder is, dan eind jaren negentig en begin deze eeuw. De gemeten waarden liggen nu ruim onder de toetsingswaarde. Deze onderzoeksresultaten geven een betere onderbouwing van de huidige richtlijnen voor veilig werken met cytostatica.

Met een ander aanvullend onderzoek is ook beter onderbouwd dat lakens op de poli als ‘niet besmet met cytostatica’ zijn te beschouwen als patiënten met eigen kleding aan kortdurend op het bed liggen.
Daarnaast is bij Cytostatica een overzicht toegevoegd dat het juiste gebruik weergeeft van persoonlijke beschermingsmiddelen bij de verzorging van de patiënt en bij het omgaan met excreta tijdens de risicoperiode.

Verder zijn een de volgende aanvullingen in de update opgenomen:

  • bij overdracht naar Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg (VVT) vermelden als de patiënt in de risicoperiode zit;
  • het is niet nodig aanvullende maatregelen te nemen bij kuurpatiënten die gebruik maken van een zwembad (fysiotherapie). Er vindt een enorme verdunning plaats bij eventuele cytostaticabesmetting via de huid. Het risico op blootstelling is verwaarloosbaar.
  • voor medewerkers van het mortuarium zijn geen aanvullende maatregelen nodig vanwege eventuele cytostaticabesmetting. In het mortuarium wordt elke overledene beschouwd als (potentieel) besmet.

Inhalatieanesthetica

De informatie over de indeling in gevaarsklasse(n) is aangepast conform de meest recente wetgeving. Bij de uitgangspunten met betrekking tot de ventilatie van ruimten is toegevoegd dat blootstellingsmetingen nodig zijn om vast te stellen of de ventilatie daadwerkelijk voldoende is. Daarnaast zijn er bij Inhalatieanesthetica richtlijnen opgenomen over lachgassedatie bij kinderen en is een good practice opgenomen over het toepassen van lachgas bij tandheelkunde.

Nieuws