Veiligheidskundige scherp op risico's

Geplaatst op

Veiligheidskundige scherp op risico's

Veilig en gezond werken in een umc wordt mede mogelijk gemaakt door een team van arbodeskundigen als arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Wat is hun rol? André van der Zee blogt over zijn werk als veiligheidskundige in LUMC.

Ik zeg altijd: het is fantastisch om te kunnen en mogen werken in een umc, maar je moet er niet ziek van worden. Als veiligheidskundige is het mijn werk om te zorgen dat alle collega's veilig kunnen werken. Dat is heel breed: van laserveiligheid en goed meubilair tot de juiste etiketten op gevaarlijke stoffen. Maar ook ongevallenregistratie en -analyse hoort erbij. Al jaren staat vallen en uitglijden op de eerste plek van meest voorkomende ongevallen. Op twee staat ongewenste blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Maar bedenk wel dat in LUMC beide soorten ongevallen minder dan tien keer per jaar voorkomen. Prikincidenten horen ook in de top drie, maar die vallen onder de bedrijfsarts. Registratie en analyse draagt bij aan het verder terugdringen van het aantal ongevallen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De basis van mijn werk is de risico-inventarisatie en -evaluatie oftewel de RI&E. Zo'n RI&E is verplicht vanuit de Arbowet en elke afdeling heeft er dan ook een. Als veiligheidskundige help ik mee bij de start van een RI&E door te kijken welke risico's er spelen. De afdeling brengt met vragenlijsten vervolgens zelf hun specifieke situatie in kaart. Uiteindelijk loop ik nog een veiligheidsronde en bekijk of de RI&E volledig en betrouwbaar is. Als er een plan van aanpak bij zit met noodzakelijke maatregelen, ben ik als veiligheidskundige tevreden. De uitvoering van de verbeteringen is aan de afdeling. Voor een RI&E geldt geen verplichte periodieke herhaling. In de Arbowet staat alleen dat de RI&E actueel moet zijn. Dat betekent dat de RI&E bij veranderingen (deels) opnieuw moet worden gedaan. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Laserveiligheid

Een deel van mijn tijd besteed ik ook aan specifieke onderwerpen die extra aandacht behoeven. Zo heb ik onlangs de laserveiligheid in de kliniek onder de loep genomen. Doel was het voorkomen van onbedoelde blootstelling aan laserlicht. Ik heb onder meer gekeken of er de behandelruimtes bouwkundig geschikt zijn, of er geen reflecterende oppervlakten zijn en of er een waarschuwing op de deur hangt. Ook de opleiding van medewerkers en het onderhoud van de laser zijn gecheckt. Op het punt van laserveiligheidsbrillen viel nog wat te verbeteren. Niet altijd werd een bril gedragen die past bij de golflengte en de intensiteit van de laserbundel. En soms waren de glazen bekrast of was de coating aangetast door verkeerd schoonmaken. Zo'n screening op laserveiligheid laat zien dat umc's over het algemeen veilige en gezonde werkplekken zijn, maar dat het niet vanzelfsprekend is. We moeten altijd scherp blijven op mogelijke risico's.

André van der Zee
Veiligheidskundige LUMC
Tel: 071 52 62 599
E-mail: A.van_der_Zee@verwijder-dit.lumc.nl

Blog