Globale voorschriften

Voor agressie en geweld heeft de overheid geen specifieke wetten of regels opgesteld. Voor veilig en gezond werken en psychosociale arbeidsbelasting zijn er globale voorschriften. De invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers. In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
Artikel 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
Artikel 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.

In het Arbobesluit zijn de volgende voorschriften relevant:

Arbobesluit afdeling 4 PSA. Artikel 2.15 lid 1 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA stelt de werkgever maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken.
Arbobesluit afdeling 4 PSA. Artikel 2.15 lid 2 Indien medewerkers worden blootgesteld aan PSA, dient de werkgever voorlichting en onderricht te geven.