Inroepen beveiliging en afhandelen

Beveiliging

  • de beveiliging verzoekt de patiënt/bezoeker om gedrag te stoppen en om weg te gaan;
  • als de patiënt/bezoeker dit een tweede keer weigert, dan houdt de beveiliging de patiënt/bezoeker aan en schakelt de politie in;
  • de politie komt ter plaatse en onderneemt actie;
  • de beveiliging zorgt voor haar eigen registratie van het incident.

Leidinggevende

  • de leidinggevende maakt een aantekening in het verpleegkundig- en medisch dossier als de agressor een patiënt is.

Medewerker

  • de medewerker meldt het incident in het daarvoor bestemde systeem;
  • de medewerker kan persoonlijk aangifte doen en daarbij ondersteuning krijgen van het umc;
  • bij de afdeling Arbo kan de medewerker terecht bij de re-integratieconsulent;
  • de betrokkenen wordt traumaopvang aangeboden.