Inroepen leidinggevende

Als het gedrag niet stopt maakt u duidelijk dat u een melding gaat doen aan de leidinggevende of het afdelingshoofd. De leidinggevende of het afdelingshoofd:

  • schat de situatie in en verzoekt de patiënt/bezoeker om het gedrag te stoppen;
  • geeft toelichting omtrent de voorschriften en bespreekt de motieven om de voorschriften niet na te leven;
  • geeft betrokkene de uitdrukkelijke opdracht zich aan het voorschrift te houden;
  • geeft uitleg over de gang van zaken bij herhaling van de overtreding;
  • legt een dossier aan waarin de gegevens van het gesprek worden vastgelegd;
  • geeft aan dat van dit gesprek melding zal worden gedaan aan de werkgever/instituut van betrokkene;
  • verzoekt, indien het gedrag niet stopt, de patiënt/bezoeker om weg te gaan en/of schakelt de beveiliging in.