Diefstal, alcohol, rondhangen, wapens

Ongewenst gedrag is ook:

  • diefstal;
  • bezit van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen;
  • gebruik van alcohol buiten recepties of buiten daarvoor besproken ruimten of gebruik van (niet voorgeschreven) drugs;
  • doelloos ophouden in en op het umc-terrein;
  • niet houden aan de huisregels.

Hoe u het best met dit ongewenste gedrag kunt omgaan, leest u in Wat kunt u zelf doen: omgaan met agressie en geweld.