Noodsets

Zorg ervoor dat er materialen voor incidenten en calamiteiten voorhanden zijn (Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM), absorptiemateriaal, antidota voor extravasatie, zonodig inactivatievloeistoffen voor oppervlakten), bijvoorbeeld in de vorm van een noodset:

  • Noodset (zie blz 32/33) (met antidota) bij extravasatie bij patiënt of medewerker. Deze noodset kan ook inactivatiemiddelen bevatten, als er voor gekozen wordt deze noodset breder in te zetten, bijvoorbeeld bij besmetting van voorwerpen.
  • Noodset (zie blz 32/33) (voor incidenten of calamiteiten) voor verpleegafdelingen, poliklinieken, dagbehandeling en OK’s.

Schakel bij calamiteiten met poedervormige cytostatica en bij calamiteiten met grote hoeveelheden vloeistoffen in magazijnen, gangen of lekkages in het buispostsysteem de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) in via het interne alarmnummer. BHV'ers beschikken over onafhankelijke adembescherming.

Trainingsfilms
Om cytostatica veilig op te ruimen is oefenen belangrijk. Bekijk onderstaande video over oefenen met de cytostaticanoodset.

Het NKI heeft twee films ontwikkeld. Deze films zijn niet bedoeld als instructie, maar voor onderwijsdoeleinden, waarbij discussie en bewustwording rondom veilig werken met cytostatica op gang wordt gebracht.