Oogdouche

Binnen een straal van 30 meter van de toedieningsruimte moet een oogspoelvoorziening zijn.

Met de oogspoelvoorziening moeten beide ogen lang genoeg kunnen worden gespoeld, zonder de ogen te beschadigen. Als een oogdouche ontbreekt, moet een oogspoelfles aanwezig zijn. Laat na een oogincident een oogheelkundig onderzoek doen.