Afval en schoonmaak

Besmet afval

Verzamel al het wegwerpmateriaal dat besmet is met cytostatica in Specifiek Ziekenhuis Afvalbakken (SZA), bij voorkeur geplaatst in een houder met een voetpedaal. De houders voor de SZA-bakken dienen periodiek te worden schoongemaakt. De SZA-bakken zijn zo ontworpen dat een goed gesloten deksel lekkage te allen tijde voorkomt.

Na schoonmaken worden de handschoenen op een veilige wijze uitgetrokken (zonder opnieuw vingers en polsen etc. te besmetten). De besmette handschoenen worden in het SZA-vat geworpen of in de bedrijfsafvalzak die aan de schoonmaakkar hangt. Voor de laatste optie kan worden gekozen, indien dit in het schoonmaakproces praktischer is en het risico op blootstelling aan de inhoud van de afvalzak minimaal is (zie Arbocatalogus Cytostatica blz 25). Besmette handschoenen mogen niet in de gewone prullenbak worden gedaan.

Bedpanspoeler

Tot 7 dagen na behandeling kunnen de excreta van een patiënt nog cytostatica bevatten (zij het circa 1.000 keer verdund vergeleken met de oorspronkelijk toegediende cytostaticumoplossing). Voorkom daarom bij het afvoeren van urine, faeces en andere lichaamsvloeistoffen blootstelling hieraan. Reinig en desinfecteer bedpannen en urinalen verantwoord en hygiënisch. Hiervoor zijn twee dingen belangrijk:

  1. De bedpanspoeler moet zijn voorzien van een zogenaamd omkeermechanisme voor bedpannen en urinalen.
  2. Maak zo mogelijk de bedpanspoeler ook geschikt voor bokalen, urine-emmers, po-emmers afkomstig uit de postoel en braakemmers/bekkens, zodat deze niet handmatig hoeven worden leeggegoten en zonder morsen zijn te plaatsen.

Voor bedpanspoelers (zie blz 15, 16 en 17) gelden nog meer aandachtspunten ten aanzien van aanschaf, onderhoud, gebruik en schoonmaak.

Transport afval en wasgoed

Alleen medewerkers die op de hoogte zijn van de risico's van het werken in een ziekenhuis (besmetting met cytostatica, micro-organismen e.d.) mogen besmet wasgoed en SZA-bakken transporteren.

Transporteer cytostatica-afval in SZA-bakken in een voor dit doel toegeruste transportwagen (zie blz 22).

Voer besmet wasgoed af in een gesloten systeem. Maak gebruik van speciale plastic waszakken met een waarschuwingsteken. De waszakken kunnen, in overleg met de wasserij, ook op een andere manier herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een afwijkende kleur. Bij transport van linnengoed in gesloten zakken is het dragen van handschoenen niet nodig.

Schoonmaak ruimten

Er is een schoonmaakprotocol aanwezig voor ruimten waarin wordt gewerkt met:

  • cytostatica;
  • excreta die besmet zijn met cytostatica;
  • voorwerpen die mogelijk besmet zijn met cytostatica.

Denk bij het opstellen van dit protocol aan een aantal belangrijke items en sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande reinigings- en schoonmaakprotocollen (zie blz 23-25).

Hieronder ziet u in een filmpje hoe u verantwoord een badkamer schoonmaakt van een cytostatica-afdeling.

Veegproeven/controle schoonmaak

Controle van de schoonmaak gebeurt aan de hand van veegproeven. Roep hiervoor de hulp in van een deskundige van de Arbodienst. De deskundige ziet toe op het nemen van de veegmonsters en laat ze vervolgens controleren op cytostatica. Op grond van de resultaten kan het schoonmaak- of het controleprotocol worden bijgesteld. Het is niet mogelijk en ook niet nodig om de veegproeven op alle toegepaste cytostatica te laten controleren.

Hier vindt u het landelijke protocol 'Meetstrategie en werkinstructie veegproeven cytostatica'.