Centrale Sterilisatie Afdeling

Voor het reinigen en desinfecteren van medisch instrumentarium dat met cytostatica in aanraking in gekomen (bijvoorbeeld bij een HIPEC-operatie) is het niet noodzakelijk een aparte procedure te hanteren. Alle medische instrumenten afkomstig van OK of behandelkamer worden beschouwd als vuil en besmet. De CSA-medewerkers dragen handschoenen, beschermende kleding en zo nodig adembescherming. Dit biedt voldoende bescherming, ook indien er sprake is van een besmetting met cytostatica.