Pathologie en laboratoria

Medewerkers van Pathologie en laboratoria die werken met cytostatica in de laboratoria volgen de labregels voor het werken met carcinogene en reproductietoxische stoffen.