Patiëntentransport

Bij het transport van patiënten is het dragen van handschoenen niet noodzakelijk. Roep bij een incident, bijvoorbeeld braken, een verpleegkundige op om volgens het protocol op te ruimen. Wanneer een patiënt met een cytostatica-infuus wordt getransporteerd, gaat een verpleegkundige mee.