Technische dienst

Medewerkers van de Technische Dienst, die te maken kunnen krijgen met apparaten die besmet zijn cytostatica en risico lopen met cytostatica in aanraking te komen, dragen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld handschoenen.