Toedieningsgereedmaken

Verpakkingen

Gebruik zo mogelijk:

  • injectieflacons in plaats van breekampullen. De apotheker moet de voorkeur voor het aanleveren van cytostatica in injectieflacons aangeven bij de leverancier;
  • kunststof of PVC-vrije flessen/infuuszakken in plaats van glazen infuusflessen;
  • cytostatica in oplossing (ready-to-use) in plaats van poeder voor injectie.

Reiningen verpakkingen

De apotheek vraagt aan de leverancier een verklaring dat de primaire verpakking schoon is. Niet alle leveranciers kunnen of willen die verklaring geven. Werk dan om besmetting te voorkomen bijvoorbeeld met handschoenen aan of isoleer de primaire verpakking in een plastic zakje.

Is een primaire verpakking zichtbaar vuil, of er is sprake van breuk of lekkage; reinig de verpakking dan of gooi de verpakking weg.

De apotheek bepaalt de meest geschikte reinigingsmethode in geval van besmetting.

Toedieningssystemen

Voor het toedieningssysteem geldt:

  • tijdens het toedieningsgereedmaken van cytostatica komen geen spatten of aërosolen vrij. Aërosolen kunnen ontstaan door verstuiving onder druk. Het zijn zeer kleine vloeistofdruppeltjes die lang kunnen blijven zweven in de lucht en diep in de longen kunnen worden ingeademd;
  • het systeem heeft gelockte of geborgde verbindingen;
  • cytostaticasystemen worden zoveel mogelijk afgeleverd met een adequate barrière tussen het gelockte koppelpunt en het cytostaticum, bijvoorbeeld met een voorgevuld infuuslijntje.

Spuiten en naalden

Er zijn tegenwoordig diverse veilige naaldsystemen op de markt, bijvoorbeeld systemen waarbij de naald kan worden teruggetrokken in de spuit of de naald los geklikt kan worden boven de naaldencontainer.

Het direct afvoeren van naalden in naaldencontainers heeft altijd de voorkeur. De aanwezigheid van een naaldencontainer zo dicht mogelijk bij de plaats van toediening is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Aflevering infuussystemen

De apotheek levert de voor toediening gereedgemaakte cytostatica in een toedieningsvorm met een adequate barrière tussen het gelockte koppelpunt en het cytostaticum. Voor de meeste toedieningsvormen is standaard een voorgevuld infuuslijntje aanwezig. De toedieningsvorm is in een doorzichtige schone omzak verpakt.

Bereid cytostatica op een schone manier om contaminatie na het afleveren te voorkomen.

Er worden periodiek veegproeven uitgevoerd om de buitenkant van de infuussystemen en de omverpakking te controleren.

De apotheek geeft bij voorkeur een schoonverklaring aan de afdelingen over de buitenkant van de infuussystemen.

Transport naar de afdeling

Transporteer cytostatica in een toedieningsvorm van de apotheek naar de afdeling in een lekdichte zak in een afgesloten container met een sticker waarop duidelijk de inhoud staat vermeld met gevaarsaanduiding.

Ook kan een buispostsysteem (zie blz 11) worden gebruikt voor het transport.

Opslag op de afdeling

Bewaar cytostatica met infuussystemen altijd met de omzak er nog omheen. Sla de cytostatica zodanig op dat er bij incidenten en calamiteiten zo min mogelijk besmetting kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld in een afgesloten kast. Zorg dat er altijd voldoende materialen voorhanden zijn om bij incidenten en calamiteiten te kunnen opruimen, bijvoorbeeld in een noodset.