Ziekenhuisschool

Bij kortdurend handcontact met de patiënt zoals een hand geven, bloeddruk meten, positioneren, en patiëntentransport is het dragen van handschoenen niet nodig. Handen wassen na patiëntencontact is voldoende.

Op uw afdeling is een protocol waarin staat hoe te handelen bij incidenten, bijvoorbeeld bij braken van patiënten.