Eisen aan ruimten

Voor toediening gereedmaken

Cytostatica worden voor toediening gereed gemaakt in de apotheek in een veiligheidswerkbank in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De ruimte is voorzien van een bord waarop duidelijk staat dat er wordt gewerkt met cytostatica. In deze ruimte wordt niet gelijktijdig ander werk gedaan en zijn alleen mensen aanwezig die bij het toedieningsgereedmaken zijn betrokken.

Toedieningsruimten

Alle ruimten waar cytostatica worden toegediend zijn voorzien van een bord waarop dit duidelijk is aangegeven. Een afdeling kan alle ruimten afzonderlijk een bord geven, maar ook aan het begin van de afdeling één bord plaatsen. In het laatste geval moeten wel duidelijke afspraken worden gemaakt over het schoonmaakregime voor ruimten waar geen cytostatica worden toegediend zoals kantoorruimten.

Cytostatica worden toegediend in ruimten:

  • die makkelijk zijn te reinigen; waarvan wanden en vloeren naadloos aansluiten;
  • met een nooddouche die goed bereikbaar is;
  • met een oogspoelvoorziening die goed bereikbaar is;
  • waar materialen voor calamiteiten voorhanden zijn.

Tijdens het inlopen van het infuus met cytostatica, wordt de mobiliteit van de patiënt beperkt tot de kamer of de afdeling. Indien de patiënt vervoerd moet worden met een lopend infuus, gaat een verpleegkundige mee. 
NB: Patiënten die een chemokuur hebben gekregen mogen op dezelfde kamer met patiënten die geen chemokuur hebben gekregen of deze wel hebben gekregen, maar buiten de risicoperiode zijn.