Buigen, bukken, hurken en knielen

Als iets te laag is om staand te kunnen doen

Plaats het voorwerp op zo’n werkhoogte dat u staand kunt werken, bijvoorbeeld op een verstelbare tafel.

Als u toch voorover moet buigen

 • Haal het werk zo dicht mogelijk naar u toe
 • Ga erbij zitten als dat kan
 • Buig vanuit uw heupen en houd uw rug recht
 • Ga zo snel mogelijk weer rechtop staan en steun bijvoorbeeld op een krukje
 • Buig niet langer dan één minuut en buig alleen recht vooruit

 Als u toch moet bukken

 • Ga door uw knieën en doe het alleen om iets op te rapen
 • Steun met een hand op een stoel of tafel
 • Voorkom hurken. U kunt beter knielen

 Als u toch moet knielen

 • Kniel zo weinig mogelijk en houd het kort, maximaal een halve minuut en hooguit eens per tien minuten
 • Kniel op één knie
 • Gebruik een kniebeschermer of knielhulp
 • Steun bij het opstaan bijvoorbeeld op een krukje

Als u zwanger bent

Voorkom tijdens uw zwangerschap zoveel mogelijk dat u moet bukken, hurken of knielen. In de laatste drie maanden van uw zwangerschap mag u dagelijks niet meer dan eenmaal per uur te hurken, knielen, bukken of staand voetpedalen te bedienen. Voor tillen gelden ook wettelijke voorschriften.