Tillen

Veilig tillen

Hoe u veilig tilt, hangt van de situatie af. Wees u bewust van de volgende punten en beoordeel welke in uw situatie van belang zijn:

 • Bedenk hoe u gaat tillen en schat het gewicht, voel wat u aan kunt.
 • Is met de hand tillen de goede methode, of is er een hulpmiddel beschikbaar?
 • Til niet te veel of te zwaar, samen met een collega tillen kan helpen. Let dan op de verdeling van het gewicht.
 • Til niet te veel tegelijk - het is verstandiger om twee keer te lopen.
 • Geef voorwerpen (wisselbare) handvatten of omwikkel ze met tilbanden, bijvoorbeeld bij het tillen van gladde kartonnen dozen of andere voorwerpen met een moeilijk te omvatten vorm.
 • Gebruik handschoenen bij veel tilwerk of bij een onregelmatig oppervlak van het voorwerp.
 • Gebruik waar nodig veiligheidsschoenen voor een goede steun en veiligheid van de voeten.
 • Is de vloer vrij en niet glad? Kunt u zich tijdens het tillen ergens aan stoten? Is de plaats waar het te tillen voorwerp terecht komt helemaal vrij?
 • Zorg dat u stabiel staat, benen licht gespreid en recht voor het te tillen voorwerp. Doe dit zowel bij het optillen als bij het wegzetten.
 • Sta dichtbij het te tillen voorwerp, tijdens het tillen is het voorwerp direct voor het lichaam en niet boven de schouders.
 • Tilt u van de grond, kijk dan of u het voorwerp gemakkelijk kunt pakken bij een handvat. En kijk of u door het voorwerp eerst te kantelen, een smallere en hogere last tilt in plaats van een brede en lagere last. Voorkom tillen onder kniehoogte.
 • Til als een gewichtheffer met een holle tot rechte rug, die is beter belastbaar.
 • Til niet snel, met beheersing tillen beperkt de kans op schade.
 • Als het kan, zoek dan ondersteuning voor uw lichaam tijdens het tillen of bij het tillen met één hand.
 • Verdeel zo mogelijk het tillen in meer tilmomenten, zodat u tussentijds het voorwerp kunt laten rusten en/of uw houding kunt aanpassen.
 • Neem genoeg pauze om te grote vermoeidheid te voorkomen en luister naar uw lichaam, forceer niets bij klachten.

Maximaal gewicht

In ideale omstandigheden is het maximaal te tillen gewicht 23 kilogram, maar in de praktijk zal vaak een lager gewicht gelden. Luister naar uw lichaam.

Toelichting

Om het maximale tilgewicht te bepalen wordt in een toelichting op het Arbobesluit (Artikel 5.2 Voorkomen gevaar) verwezen naar de NIOSH-methode. Deze methode kijkt naar het gewicht van het voorwerp, maar ook naar de omstandigheden waaronder het wordt verplaatst. Zoals de frequentie, de afstand van de verplaatsing, de hoogte tot de vloer en de draaiing van het lichaam. Op basis van deze gegevens berekent de NIOSH-methode het aanbevolen gewicht. In ideale omstandigheden is dat maximale gewicht 23 kilogram, maar in praktijkomstandigheden zal vaak een lager maximaal gewicht gelden. De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert deze methode als beoordelingsmethode van tilhandelingen.

Rekenen met de NIOSH-methode

Tillen en zwangerschap

Til tijdens de zwangerschap en tot drie maanden na de bevalling zo min mogelijk. Als u toch moet tillen:

 • Til tijdens de hele zwangerschap en tot drie maanden na de bevalling niet meer dan 10 kg in één handeling.
 • Til vanaf de twintigste week gewichten zwaarder dan 5 kg niet vaker dan 10 keer per dag.
 • Til vanaf de dertigste week gewichten zwaarder dan 5 kg niet vaker dan 5 keer per dag.

Goede voorbeelden

Bekijk de filmpjes:

Bekijk verder