Wisselligging

Pagina-inhoud

Zo handelt u het best

  • Bereid de patiënt voor op de handeling, vertel wat de bedoeling is
  • Houd rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de patiënt
  • Stimuleer de patiënt verbaal en non-verbaal zoveel mogelijk om mee te werken
  • Vermijd het alleen verplaatsen, als de last teveel inspanning vergt
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van hulpmiddelen
  • Zorg voor een goede werkhoogte
  • Zorg voor voldoende werkruimte
  • Maak gebruik van uw eigen lichaamsgewicht
  • Duwen is beter dan trekken

Zie ook de video's bij Transfer