Overige gevaarsymbolen

Radioactieve stoffen

Dit klaverblad is het internationale waarschuwingssymbool voor radioactieve stoffen en ioniserende straling. Dit symbool kan je vinden op de verpakking van radioactieve stoffen, op apparatuur waarin een radioactieve bron aanwezig is en bij ruimten waar met radioactiviteit gewerkt wordt.

Biologische agentia

Dit internationale gevarensymbool wordt gebruikt om een biologisch risico aan te geven. Biologische stoffen die een gevaar opleveren voor de gezondheid van mens, plant of dier zijn voorzien van dit symbool.

Lage temperatuur

Stoffen in een extreem koude toestand (cryogene stoffen) zijn voorzien van dit symbool. De meeste cryogene stoffen zijn tot vloeistof gecondenseerde gassen zoals vloeibare stikstof (-196 ºC), helium (-269 ºC) en zuurstof (-183 ºC). Koolzuursneeuw, vast koolzuur of droog ijs (-78 ºC) is ook een cryogene stof.

Explosieve atmosfeer

Een explosieve atmosfeer kan ontstaan als er brandbare gassen, damp, nevel of stof zijn vermengd met omgevingslucht (zuurstof). Een explosiegevaarlijk gebied wordt aangeduid met dit symbool (ATEX 137 richtlijn). Apparatuur in dit gebied moet explosieveilig zijn (ATEX 95 richtlijn).

Nanomaterialen

Nanodeeltjes bezitten naast hun normale chemische of fysische eigenschappen ook bijzondere eigenschappen of risco's die samenhangen met hun grootte en vorm. In ruimten waar met nanodeeltjes gewerkt wordt, die een mogelijk gezondheidsrisico opleveren, zijn soms voorzien van dit symbool. Het is echter geen wettelijk voorgeschreven pictogram.

Verstikkingsgevaar

Verstikkingsgevaar door onvoldoende zuurstof is mogelijk in ruimten waar met vloeibare stikstof, helium of droog ijs gewerkt wordt. Deze stoffen kunnen door snelle verdamping de zuurstof in de ruimte verdringen. Deze ruimten zijn daarom soms voorzien van dit symbool. Het is echter geen wettelijk voorgeschreven pictogram.